Імміграція

  • Імміграція в Канаду

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги


Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Код КВЕД

Назва

Код ISIC

Розділ
Група
Клас

Підклас

Секція M

 

Освіта

Ця секція включає
державну і приватну освіту всіх рівнів та з усіх дисциплін, у тому
числі заочну, навчання будь-якої професії, а також освітні передачі на
радіо та телебаченні. Ця секція включає не лише освіту, що надається
традиційними закладами освіти - шкільною системою на всіх її рівнях, а
також освіту для дорослих (наприклад, курси вивчення мови для
іммігрантів), програми ліквідації неписьменності тощо. Освіта для
дорослих, зміст якої подібний до освіти, що забезпечується на окремих
рівнях, включається з відповідним рівнем.
Кожний рівень початкової освіти включає спеціальну освіту учнів з фізичними чи розумовими вадами.
Роз’яснення, які наведені до цієї секції, щодо рівнів та ступенів
освіти, відповідають Міжнародній Класифікації Освіти (ISCED).

Ця секція включає також
інші типи освіти: навчання в автошколах тощо.

Ця секція не включає:
-
навчання рекреаційного характеру, яке пов’язане з відпочинком та
розвагами, наприклад, курси гри в бридж чи гольф тощо (див. 92.72) 

M

80

 

Освіта

80

80.1

 

Початкова загальна освіта

Освіта може забезпечуватися в шкільній системі, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно.

801

80.10

  

 

Початкова загальна освіта

8010

80.10.1

Дошкільна освіта

Цей підклас включає:
-
діяльність дошкільних закладів з надання початкової освіти: дитячих
ясел, дитячих садків з короткотривалим, денним, цілодобовим
перебуванням дітей, а також дитячих садків інтернатного типу, дитячих
будинків тощо
- діяльність спеціалізованих класів при початкових школах

Цей підклас не включає:
- надання послуг з денного догляду за дітьми, у т. ч. за дітьми з фізичними та розумовими вадами (див. 85.32.1) 

 

80.10.2

Початкова освіта

Цей підклас включає:
- початкову загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами першого ступеня 

 

80.2

 

Середня освіта

Освіта може забезпечуватися в шкільних умовах, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно.

802

80.21

  

 

Загальна середня освіта та позашкільна освіта

8021

80.21.1

Загальна середня освіта

Цей підклас включає:
- базову загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами другого ступеня
- повну загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми
школами третього ступеня, та забезпечує підготовку до вступу у вищі
навчальні заклади 

 

80.21.3

Позашкільна освіта

Цей підклас включає:
-
діяльність позашкільних навчальних закладів у час, вільний від навчання
в загальноосвітніх та інших навчальних закладах: діяльність гуртків,
секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих,
науково-пошукових об’єднань на базі загальноосвітніх навчальних
закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів
акредитації; діяльність клубів та об’єднань за місцем проживання

Цей підклас не включає:
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34) 

 

80.22

80.22.0

Професійно-технічна освіта

Цей підклас включає:
- професійно-технічну освіту нижчого рівня, ніж вища освіта, описана у 80.30

Примітка.
Професійно-технічна
освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або
базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати
повну загальну середню освіту.
Програми професійно-технічної
освіти приділяють значну увагу предметній спеціалізації та навчанню як
теоретичним, так і практичним навичкам, пов’язаним з нинішнім чи
майбутнім родом занять. Цілі програми можуть змінюватись - від
підготовки для роботи в різних галузях до отримання конкретної
професії.

Цей підклас включає також:
-
діяльність позашкільних навчальних закладів - гуртків, секцій, клубів,
культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднань
на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів
акредитації

Цей підклас не включає:
- технічну та професійну освіту на рівні вищого навчального закладу II - IV рівнів акредитації (див. 80.30) 

8022

80.3

 

Вища освіта

803

80.30

80.30.0

Вища освіта

Цей підклас включає:
-
вищу освіту відповідних освітніх рівнів: неповну, базову, повну та
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст, магістр
- технічну та професійну освіту на рівні вищого навчального закладу II - IV рівнів акредитації

Цей підклас включає також:
-
підготовку наукових і науково-педагогічних працівників вищої
кваліфікації: аспірантура (ад’юнктура) і докторантура, а для творчих і
виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів -
асистентура, - стажування
- післядипломну освіту: перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації), стажування 

8030

80.4

 

Інші види діяльності у сфері освіти

Ця група включає спеціалізовану освіту для дорослих, яка не відповідає освіті, віднесеній до 80.1 - 80.3.
Освіта може забезпечуватися в стаціонарних умовах, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно. 

809

80.41

80.41.0

Школи підготування водіїв транспортних засобів

Цей підклас включає:
- навчання водінню автомобілів з метою одержання прав водіїв всіх категорій
- навчання водінню суден та літаків (з наданням льотних сертифікатів та
навігаційних ліцензій), крім професійної підготовки 

8090x

80.42

80.42.0

Освіта дорослих та інші види освіти

Цей підклас включає:
- освіту для дорослих, тобто освіту для тих, хто не навчається у системі регулярної середньої чи вищої освіти

Примітка.
Заняття можуть проводитись вдень чи ввечері в школах чи спеціальних навчальних закладах для дорослих.
Освіта дорослих включає такі форми навчання:
- підготовку в межах підприємств чи запрошуваними спеціалістами щодо
підвищення професійної майстерності, підготовку щодо роботи на
комп’ютері, курси вивчення іноземних мов чи державної мови, наприклад,
для іммігрантів, та інші подібні види освіти, яка не поділяється за
рівнями;
- всі види навчання по радіо та телебаченню, а також заочне навчання;
- навчання релігійного характеру (семінарії, недільні школи тощо);
- навчання у виправних установах;
- інші види освіти, переважно дорослих, які не поділяються за рівнями.

Цей підклас не включає:
- вищу освіту (див. 80.30)
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34)
- тренувальну діяльність у сфері спорту (див. 92.62) 

8090x

Секція N

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

N

85

 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

85

85.1

 

Діяльність в сфері охорони здоров’я людини

851

85.11

  

 

Діяльність лікарняних закладів

8511

85.11.1

Діяльність лікарняних закладів

Цей підклас включає:
-
медичну діяльність, включаючи хірургічну, діагностичну, терапевтичну, а
саме: лікування, проведення операцій, аналізів та інших діагностичних
процедур тощо
- забезпечення умов перебування в лікувальних закладах: розміщення, годування тощо

Цей підклас включає також:
-
короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю,
спеціалізованих лікарень, психіатричних лікарень, центрів реабілітації,
лікувальних закладів для душевнохворих, лепрозоріїв та інших установ,
які мають умови для стаціонарного перебування, а також військові
шпиталі, шпиталі для учасників війни, в’язничні лікарні

Примітка.
Ця діяльність спрямована переважно на стаціонарне лікування пацієнтів та виконується під безпосереднім наглядом лікарів.

Цей підклас не включає:
- медичне обслуговування особового складу армії в польових умовах (див. 75.22)
- послуги приватних медичних консультантів у стаціонарних лікувальних закладах (див. 85.12)
- стоматологічну допомогу, що не потребує госпіталізації (див. 85.13)
- послуги швидкої та невідкладної медичної допомоги (див. 85.14) 

 

85.11.2

Охорона материнства та дитинства

Цей підклас включає:
- акушерську допомогу та зберігання вагітності в стаціонарних умовах 

 

85.11.3

Діяльність санаторно-курортних закладів

Цей підклас включає:
-
діяльність бальнеологічних лікарень (включаючи дитячі), грязелікарень,
курортних поліклінік, санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв,
спеціалізованих санаторіїв (включаючи дитячі), санаторіїв для дітей з
батьками, дитячих оздоровчих центрів 

 

85.12

85.12.0

Медична практика

Цей підклас включає:
-
медичне консультування в галузі загальної та спеціальної медицини, які
надаються лікарями загального профілю (терапевтами),
лікарями-спеціалістами та хірургами, діагностичні обстеження та
лікування

Примітка.
Ця
діяльність може здійснюватись: у порядку приватної практики; у
поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах
(амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо; вдома у
пацієнтів.

Цей підклас не включає:
-
діяльність середнього медичного персоналу: акушерок, санітарів,
медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів тощо (див. 85.14) 

8512x

85.13

85.13.0

Стоматологічна практика

Цей підклас включає:
- діяльність в галузі стоматології загального та спеціального характеру
- діяльність в галузі ортодонтії

Примітка.
Ця
діяльність може здійснюватись: у порядку приватної практики; у
поліклініках (клініках для амбулаторних пацієнтів) та медпунктах
(амбулаторіях) при школах, підприємствах, фірмах тощо; в операційних
кабінетах.

Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-стоматологами, якщо вони самі їх не вставляють (див. 33.10) 

8512x

85.14

85.14.0

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини

Цей підклас включає:
-
діяльність у сфері охорони здоров’я людини, яка здійснюється не
лікарнями та не лікарями, а середнім (парамедичним) персоналом, якому
надані юридичні права з догляду за пацієнтами: діяльність акушерок,
санітарів, медсестер, персоналу фізіотерапевтичних кабінетів та інших
фахівців, що працюють у сфері оптиметрії, гідротерапії, лікувального
масажу, трудотерапії, лікування дефектів мовлення, гомеопатії,
мануальної рефлексотерапії, голковколювання, народної медицини
- діяльність спеціалістів нетрадиційної медицини, яким законодавчо дозволено лікувати хворих

Примітка.
Ця
діяльність може виконуватися в лікувальних клініках, що діють при
підприємствах та організаціях, навчальних закладах, будинках
престарілих тощо, а також в стаціонарних лікувальних закладах (крім
лікарень), в приватних консультаційних кабінетах, вдома у пацієнтів.

Цей підклас включає також:
-
діяльність у сфері охорони здоров’я населення, яка здійснюється
санітарно-профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними
станціями, дезінфекційними станціями, підприємствами профілактичної
дезінфекції тощо)
- діяльність середнього стоматологічного
персоналу: медичних сестер при шкільних стоматологічних кабінетах,
стоматологів-гігієністів
- діяльність медичних лабораторій, діагностичних центрів
- діяльність банків крові, банків сперми, банків органів для трансплантації
- перевезення пацієнтів службами швидкої та невідкладної медичної допомоги будь-яким видом транспорту, включаючи авіаційний

Цей підклас не включає:
- виготовлення штучних зубів, зубних протезів тощо техніками-зубопротезистами, якщо вони самі їх не вставляють (див. 33.10)
- дослідження якості продуктів харчування (див. 74.30) 

8519

85.2

 

Ветеринарна діяльність

852

85.20

85.20.0

Ветеринарна діяльність

Цей підклас включає:
- діяльність, яка пов’язана з лікуванням та контролем за станом здоров’я сільськогосподарських та домашніх тварин
- діяльність швидкої допомоги для тварин

Примітка.
Ця
діяльність здійснюється кваліфікованими ветеринарами у ветеринарних
клініках, а також під час відвідування сільськогосподарських ферм та
господарств, псарень, притулків для собак та інших тварин, в приватних
лікарняних, операційних кабінетах чи вдома.

Цей підклас не включає:
- діяльність з догляду за свійською худобою та птицею без надання медичної допомоги (див. 01.42) 

8520

85.3

 

Надання соціальної допомоги

853

85.31

85.31.0

Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання

Цей підклас включає:
-
діяльність, яка здійснюється цілодобово, спрямована на надання
соціальної допомоги дітям, людям похилого віку та особливим категоріям
громадян з обмеженими можливостями самообслуговування, де лікування,
навчання не є головними елементами: діяльність дитячих будинків,
інтернатів та гуртожитків для дітей, цілодобових ясел, будинків для
престарілих, будинків (інтернатів) для осіб з фізичними чи розумовими
вадами, у тому числі сліпих, німих та глухих, реабілітаційних закладів
(без лікування) для алкоголіків та наркоманів, притулків для
безпритульних, установ, що надають притулок матерям-одиначкам з їх
дітьми тощо

Цей підклас не включає:
- діяльність з усиновлення та удочеріння (див. 85.32.1)
- діяльність з надання тимчасового житла жертвам стихійного лиха (див. 85.32.1) 

8531

85.32

 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

8532

85.32.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

Цей підклас включає:
-
соціальну допомогу, консультації, матеріальну допомогу, послуги з
орієнтації та допомоги біженцям, а також аналогічні послуги, що
надаються окремим особам чи сім’ям в домашніх умовах чи в інших місцях
державними службами чи приватними установами, наприклад, установами, що
надають допомогу жертвам стихійного лиха, загальнонаціональними та
місцевими установами взаємодопомоги, а також фахівцями, які надають
консультаційні послуги: соціальний захист та поради в сфері орієнтації
для дітей та підлітків; діяльність з усиновлення та удочеріння, а також
захист дітей та інших осіб від жорстокого відношення; визначення права
на отримання соціальної допомоги, субсидії на оплату житла чи талонів
на харчування; відвідування осіб похилого віку та хворих; поради з
ведення бюджету домашнього господарства, подружні та сімейні
консультації; допомогу умовно осудженим та особам, що знаходяться під
наглядом; діяльність у робочих колективах та за місцем проживання;
допомогу жертвам стихійного лиха, біженцям, емігрантам тощо, включаючи
надання цим особам тимчасового місця проживання на тривалий строк;
відновлення працездатності та підготовку до певного виду діяльності
осіб із фізичними чи розумовими вадами або безробітних з обмеженим
навчанням
- послуги центрів денного перебування для безпритульних та інших знедолених соціальних груп
- денний догляд за дорослими особами з фізичними чи розумовими вадами
- денний догляд за дітьми, у т. ч. за дітьми з фізичними чи розумовими вадами

Цей підклас не включає:
- діяльність, що звичайно охоплюється програмами обов’язкового соціального страхування (див. 75.30) 

 

85.32.5

Благодійна діяльність

Цей підклас включає:
- благодійну діяльність, таку як збирання коштів чи іншу діяльність з надання соціальних послуг 

 


Понравилась статья - поделись с друзями:

Нравится


Київ

  • +38 (066) 579-37-35

 

Розпорядок роботи

ПОН-СУБ

З 09.00 до 19.00

 

Підписка на новини

Введіть свій E-mailПідписатися | Видалити


Сторінка підписки