Імміграція

  • Імміграція в Канаду

Освіта


Освіта

Код КВЕД

Назва

Код ISIC

Розділ
Група
Клас

Підклас

Секція M

 

Освіта

Ця секція включає
державну і приватну освіту всіх рівнів та з усіх дисциплін, у тому
числі заочну, навчання будь-якої професії, а також освітні передачі на
радіо та телебаченні. Ця секція включає не лише освіту, що надається
традиційними закладами освіти - шкільною системою на всіх її рівнях, а
також освіту для дорослих (наприклад, курси вивчення мови для
іммігрантів), програми ліквідації неписьменності тощо. Освіта для
дорослих, зміст якої подібний до освіти, що забезпечується на окремих
рівнях, включається з відповідним рівнем.
Кожний рівень початкової освіти включає спеціальну освіту учнів з фізичними чи розумовими вадами.
Роз’яснення, які наведені до цієї секції, щодо рівнів та ступенів
освіти, відповідають Міжнародній Класифікації Освіти (ISCED).

Ця секція включає також
інші типи освіти: навчання в автошколах тощо.

Ця секція не включає:
-
навчання рекреаційного характеру, яке пов’язане з відпочинком та
розвагами, наприклад, курси гри в бридж чи гольф тощо (див. 92.72) 

M

80

 

Освіта

80

80.1

 

Початкова загальна освіта

Освіта може забезпечуватися в шкільній системі, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно.

801

80.10

  

 

Початкова загальна освіта

8010

80.10.1

Дошкільна освіта

Цей підклас включає:
-
діяльність дошкільних закладів з надання початкової освіти: дитячих
ясел, дитячих садків з короткотривалим, денним, цілодобовим
перебуванням дітей, а також дитячих садків інтернатного типу, дитячих
будинків тощо
- діяльність спеціалізованих класів при початкових школах

Цей підклас не включає:
- надання послуг з денного догляду за дітьми, у т. ч. за дітьми з фізичними та розумовими вадами (див. 85.32.1) 

 

80.10.2

Початкова освіта

Цей підклас включає:
- початкову загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами першого ступеня 

 

80.2

 

Середня освіта

Освіта може забезпечуватися в шкільних умовах, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно.

802

80.21

  

 

Загальна середня освіта та позашкільна освіта

8021

80.21.1

Загальна середня освіта

Цей підклас включає:
- базову загальну середню освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми школами другого ступеня
- повну загальну освіту, що забезпечується середніми загальноосвітніми
школами третього ступеня, та забезпечує підготовку до вступу у вищі
навчальні заклади 

 

80.21.3

Позашкільна освіта

Цей підклас включає:
-
діяльність позашкільних навчальних закладів у час, вільний від навчання
в загальноосвітніх та інших навчальних закладах: діяльність гуртків,
секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих,
науково-пошукових об’єднань на базі загальноосвітніх навчальних
закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів
акредитації; діяльність клубів та об’єднань за місцем проживання

Цей підклас не включає:
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34) 

 

80.22

80.22.0

Професійно-технічна освіта

Цей підклас включає:
- професійно-технічну освіту нижчого рівня, ніж вища освіта, описана у 80.30

Примітка.
Професійно-технічна
освіта здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або
базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати
повну загальну середню освіту.
Програми професійно-технічної
освіти приділяють значну увагу предметній спеціалізації та навчанню як
теоретичним, так і практичним навичкам, пов’язаним з нинішнім чи
майбутнім родом занять. Цілі програми можуть змінюватись - від
підготовки для роботи в різних галузях до отримання конкретної
професії.

Цей підклас включає також:
-
діяльність позашкільних навчальних закладів - гуртків, секцій, клубів,
культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об’єднань
на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів I - II рівнів
акредитації

Цей підклас не включає:
- технічну та професійну освіту на рівні вищого навчального закладу II - IV рівнів акредитації (див. 80.30) 

8022

80.3

 

Вища освіта

803

80.30

80.30.0

Вища освіта

Цей підклас включає:
-
вищу освіту відповідних освітніх рівнів: неповну, базову, повну та
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст, магістр
- технічну та професійну освіту на рівні вищого навчального закладу II - IV рівнів акредитації

Цей підклас включає також:
-
підготовку наукових і науково-педагогічних працівників вищої
кваліфікації: аспірантура (ад’юнктура) і докторантура, а для творчих і
виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів -
асистентура, - стажування
- післядипломну освіту: перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю (підвищення кваліфікації), стажування 

8030

80.4

 

Інші види діяльності у сфері освіти

Ця група включає спеціалізовану освіту для дорослих, яка не відповідає освіті, віднесеній до 80.1 - 80.3.
Освіта може забезпечуватися в стаціонарних умовах, за допомогою радіо, телебачення, через Інтернет або заочно. 

809

80.41

80.41.0

Школи підготування водіїв транспортних засобів

Цей підклас включає:
- навчання водінню автомобілів з метою одержання прав водіїв всіх категорій
- навчання водінню суден та літаків (з наданням льотних сертифікатів та
навігаційних ліцензій), крім професійної підготовки 

8090x

80.42

80.42.0

Освіта дорослих та інші види освіти

Цей підклас включає:
- освіту для дорослих, тобто освіту для тих, хто не навчається у системі регулярної середньої чи вищої освіти

Примітка.
Заняття можуть проводитись вдень чи ввечері в школах чи спеціальних навчальних закладах для дорослих.
Освіта дорослих включає такі форми навчання:
- підготовку в межах підприємств чи запрошуваними спеціалістами щодо
підвищення професійної майстерності, підготовку щодо роботи на
комп’ютері, курси вивчення іноземних мов чи державної мови, наприклад,
для іммігрантів, та інші подібні види освіти, яка не поділяється за
рівнями;
- всі види навчання по радіо та телебаченню, а також заочне навчання;
- навчання релігійного характеру (семінарії, недільні школи тощо);
- навчання у виправних установах;
- інші види освіти, переважно дорослих, які не поділяються за рівнями.

Цей підклас не включає:
- вищу освіту (див. 80.30)
- діяльність танцювальних шкіл та викладачів танцю розважального характеру (див. 92.34)
- тренувальну діяльність у сфері спорту (див. 92.62) 

8090x


Понравилась статья - поделись с друзями:

Нравится


Київ

  • +38 (066) 579-37-35

 

Розпорядок роботи

ПОН-СУБ

З 09.00 до 19.00

 

Підписка на новини

Введіть свій E-mailПідписатися | Видалити


Сторінка підписки